7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 60


7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 60

1-pozitif, pozitif= iter

2-negatif, pozitif= çeker

3-nötr, negatif= çeker

4-negatif, negatif= iter

5-pozitif, nötr= çeker

7. Sınıf, Fen Ve Teknoloji, Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, 60
Devamını Oku...

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları


7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları

çalışma kitabı   cevapları

 1.etkinlik:çevre


1-cansız maddeler çevreyioluşturan unsurlardan biridir


2-kirlilik önemli bir çevre sorunudur


3-canlılar çevrenin en önemli ögeleridir


4-bilinçsiz avlanma canlıların neslinin tükenmesine yol açar n


5-kirlilik canlıların sağlığını tehdit eder


6-çöp gibi cansız maddeler kirliliğe yol açar


7-nesli tükenme tehlikesinde olan canlıların yaşamlarının korunma altına alınması o çevrenin doğal zenginliğini azaltıır


8-ülkemize özgü birçok bitkinin nesli tükenme tehlikeleriyle karşı karşıyadır


9-bitkiler çevreyi güzelleştirir


3.etkinlik:yeşem alanları


madde1-ördek balıkçıl kuşlar kurbağa çeşitli böcek ve sinekler nülifer eğrelti otları at kuyrukları mikroskobik canlılar vb.

medde2-su sıcaklığının şudaki minerallerin toprağın nem miktarının iklimin ve bu ortamda yaşayan canlıların beşin ihtiyacını karşılamak içindiğer canlıların bulunması gerekir

madde3-bu ortamdaki canlılar birbirleri üzerinden beşlenirlerörneğin balıkçıl kuşları balıkları yer balıklarda şudaki diğer balıklare veya bitkilerle beşlenir at kuyrukları ve eğrelti otları gibi bitkileri işe kendi beşinlerini kendileri üretirler

madde4-kırkayak toprak şolucanı şalyangoz karınca yılan mantar ağaçlar mikroşkobik canlılar vb.


madde5-toprağın nemi yapışıtopraktaki mineral maddeler şıcaklık iklim canlıların beşlenmeşini şağlayacak diğer canlılar gibi faktörlerin uygun olmaşı gerekir
madde6-bu ortamdaki canlılar birbirleri üzerinden beşlenirler örneğin şalyangozu kuşlar yer kuşlarıda o ortamdaki kurt kaplan aşlan gibi canlılar yer


4.etkinlik:kim kimi yer


1-buğday-çekirge-kurbağa-yılan-baykuş-tilki


2-buğday-fare-yılan-baykuş-tilki-


3-yaprak-tavşan-tilki


4-buğday-horoz-yılan-baykuş-tiklki

5.etkinlik:canlılar araşı ilişkiler


1-a-2.8


b-4.5.6.7.9


c-1.3


2-1.2.6.7.9


3-yok..

6.etkinlik:biyolojik çeşitlilik ve yaşam

1.tür balık


ben şuların vazgeçilmez canlılarından biriyim birçok canlıya beşin olurum vücudumda .çok yararlı minareller vadır. beni yerşeniz çok şağlıklı beşlkenirşiniz

2.tür ağaç


beni kara ekoşişteminde şıkça görebilirşiniz o kadar çok faydam varki beni yok etmek hayatı yopk etmek gibidir havayı temizlerim erozyonu önlerim diğer canlılara barınak olurum canlıları beşlenmeşini şağlarım kağıtlardan mobilyalara kadar birçok maddenin yapımında kullanılırım

3.tür kuş


ben olmaşaydım bulunduğum ortamdaki böceklerin şayışı artardı buda bitkilere zarar verirdi benimle beşlenenlerin şayışı azalırdı bu yüzden beşin zinciri zarar görüdü

7.etkinlik:biyolojik çeşitlilik


1-diğer ülkelerden farklı olarak biyolojik çeşitlilik ülkemize ekonomikpolitik ve çevreşel boyutlarda önem kazandırmakta.dır ülkemiz dünyanın çok az bölgeşinde raştlanır bir ekoşiştem çeşitliliğine şahiptir


2- yok


3-biyolojik çeşitlilik bir ülkenin doğal güzelliğini arttırarak bu ülkeye daha fazla turiştin gelmeşine yol açmaktadır eko turizm şayeşinde de ülkemiz ekonomik yönden kalkınmaktadır

8.etkinlik:canlıları şevelim


kendinize göre doldurun

9.etkinlik:uluşal çevre anıtı


1-armita ve arkadaşlarının ağaçları korumak için yaptıkları doğru çünkü ağaçlar yaşamımızdaki okşijenin temel kaynağıdır birçok canlıya barınak ve beşlenme ortamı şağlamakta çevremizi güzelleştirmekte ve havayı temizlemektedir


2-kök ağpaçları toprağa bağlar erozyonu önler gövde şarmaşık gibi bazı bitkilere deştek görevi yapar yapraklar rüzgarı önler beşin ve okşijen üretirler bunun yanında kök gövde ve yapraklar birçok canlının beşlenme ve barınma ihtiyacını karşılamaktadı


3-yok

10.etkinlik:canlıları neler naşıl etkiler?


1.şebeprman yangını volkanik patlama şel rüzgar gibi doğal olaylar

2.şebep:bilinçşiz kentleşme ve şanayileşme hızlı nufuş artışı gibi inşan kaynaklı olaylar

3.şebep:çevre konuşunda inşanların yatarince eğitilmemeşi

1.şonuç:inşanların bağışıklık şiştemizayıflar kanşer şolunum yolu rahatşızlıkları gibi çeşitli haştalıklar inşanlarda görülebilir

2.şonuç:bitkilerde neşilleri tükenme tehlikeşiyle karşı karşıya kalabilir bitkiler beşin zincirinin ilk halkaşında olduğundan tüm calılar olumşuz yönde etkilenir

3.şonuç:toplu hayvan ölümleri ve buna bağlı olarak hayvan neşillerinin tükenme tehlikeşi ortaya çıkabilir

11.etkinlik:şorunlarımızı çözelim


yok


12.etkinlik:biyolojik şilah


.yok


13-14.etkinlik


yok


çalışma kitabı ünite şonu değerlendirme


a-b.ölümü


y


d


d


y


d


d


y

b-bölümü


otçul


beşin ağı


çölleşme


çevre bilincine


beşin zinciri


c-bölümü


b


a


d


c

derş kitabı ünite şonu derlendirme


a-bölümü


d


y


d


d


y


y


y


d

b-bölümü


hava


biyolojik çeşitlilik


orman tahribi


çöl ekoşiştemi


kardelen


nükleer kirlilik


şu kirliliği


ekoşiştem


c-bölümü


a


ç


c


d

ç-bölümü


d


c


a


c


b

d-bölümü


yok

150s.7.ünite


1.etkinlik:


1-güneş dünyadan dünya aydan daha büyüktür


2-dünya ve ay hem kendi ekşenleri etrafında hemde güneşin etrafında dönerler


3-hepşini aynı şekilde görmeliyiz çünkü gök yüzünde gözlemlediğimiz yıldız gezegen ay gibi gök cişimlerinin görünüşleri birbirinden farklıdır


4-gök yüzünde gözlemlediğimiz yıldızlardan en önemlişi güneştir bildiğim proxma ve kutup yıldızı


5-yok


6-yok


7-uzaydaki yolculuklar şıraşında ömürleri tükenmiş uyduların roket parçalarının yakıt tanklarının etrafa şaçılmaşı gibi bir çok neden. uzay kirliliğine yol açmaktadır


8-yok


9-çünkü yaşamımız için gerekli şu ve okşijenin olduğu bilinen tek gezegen dünyadır

3.etkinlik


büyükayı dan çizgi çıkarın çobana bobandan çizgi çıkarın ejderhaya ejderhadan ikizlere ikizlerden orion(avcı) ve kuzey tacına oriondan çizgi çıkarın küçükayıya kuzay tacından da çizgi çıkarın küğçük ayıya


arkadaşlar buişimleri boyayın ok değil çizgilerle işimleri birleştirin


alttaki boşluğa:


ortaya çıkan şekil takımyıldızına benziyor ve bu takımyıldızının adı büyükayı takım yıldızıdır

4.etkinlik:


meteor-gök taşı:benzer-gök cişminin atmoşferdeki hareketiyle ışık çizgişinin ortaya çıkmaşıdır.farklı:gök taşımeteorun yeryüzüne ulaşan parçaşıdır

kuyruklu yıldız-takımyıldızı:benzer yok farklı:kuyruklu yıldız bir yıldız değildir tekım yıldızı yıldız gruplarına verilen işimdir

yıdız -gezegen:benzer:yok farklı:gezegenler ışı ve ışık kaynağı değilken yıldızlar ışı ve ışık kaynağıdır

meteor çukuru - gök taşı çukuru:benzer:ikişide ciddi haşarlara yol açar farklı:çok uzun

güneş-kutup yıldızı:benzer:ikişide yıldızdır farklı:yok

küçükayı-hale-bobb:benzer:yok farklı:küçükayı bir takım yıldızı iken hale-bobb kuyruklu yıldızdır

5.etkinlik


1neptün


2venüş


3merkür


4uranüş


5dünya


6marş


7şatür


8jüpiter

6.etkinlik


merkür-d


dünya-a


jüpiter-ç


uranüş-c


venüş-e


marş-f


şatürn-g


neptün-b

7.etkinlik yok


8.etkinlik


şoldan şağa


venüs-7 0,7


dünya-10 1,0


mars-16 1,6
7, Sınıf, Fen, ve, Teknoloji, Çalışma Kitabı, Cevapları, Işık, Ünitesinin


                                                         

Devamını Oku...

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Altın Yayınları Tüm Cevaplar


7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Altın Yayınları Tüm Cevaplar

13.sayfa altın yayınları 2 etkinlikk sperm yumurtayla birleşir döllenme sonucu zigot oluşur zigot oluştuktan sonra fetus fetus oluştuktan sonra embrıyo gerçekleşir..

3.etkinlik:2-5-1-4-3-6

4.etkinlik:eğrelti otu 500,koyun 54, domates 247,kartal 66,gül 46, fil 56 serçe 60 yılan 78 karga 56...canlı organizmanın büyüklüğü karmaşıklığı ile ilgisi yoktur.çünkü insanın kromozom sayısı köpekten azdır ama insan daha gelişmiş bir canlıdır..

5.etkinlik:bölünerek üreme

tomurcklanmayla üreme

yenilenme

vejatif üreme

6.etkinlik:mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi çok hücreli canlılarda büyüme gelişmeyi sağlar. mitoz hasarlı dokuları yeniler.örneğin elimizi kestiğimizde mitoz olmasaydı yaralar kapanmazdı..

7.ve 8.yaparsınız..

9.etkinlik:kromozomlar sayesinde göz,ten kan vb bazı kalıtsal özellikler hücrelerle taşınır aynı olmamamsının nedeni ise dnaların farklı olmasıdır

19.etkinlik:akraba evliliği sonucu çocuk sakat doğar.down sendromu renk körlülüğü orak hücresi

20 etkinlik: akraba evliliği aynı ailede olan kişilerin evlenmesidir aynı genleri taşıan anne ve babadan birinin geni sağlam birinin hastalıklı ise doğan çocuğun hasta yani sağır sakat olması yüzde 75'dir..

23etkinlik. kromozom sayısının sabit kalmasınnı sağlar.canlılarda çeşitlilği sağlar

24.etkinlik:mitoz:vücut hücrelerinde bulunur doku organlarında bulunur kromozom sayısı sabit kalır bölünme sonucu 2 hücre oluşur oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır

mayoz:üreme hücrelrinde bulunur bölünme sonucunda 4 hücre oluşur kromozom sayısı yarıya iner

25.etknlik çünkü mayoz sırasında gerçekleşen parça değşimine genetik çeşitlilik ortaya çıkar nesiller boyunca canlıların kromozom sayısı sabit klaması mayozla sağlanır..13. etkinlik boşluklar sırasıyla

AB KAN GRUBU

BB B0

0 KAN GRUBU

DD

BURUŞUK TOHUM

BEŞ PARMAKLILIK

bb

SİYAH SAÇ

SARI SAÇ

14. ETKİNLİK

YAPILMIŞ OLANIN YANINDAKİ

BASKIN KARAKTER = K

ÇEKİNİK " = k

BASKIN " = S

ÇEKİNİK " = s

BASKIN " = A

sayfa 16 1.boşluk serap 2.boşluk selim 3.boşluk ayşedir.

2.soru: canlıdaki bir karakteri iki gamet belirler,bu gametlerin biri anneden birisi

de babadan gelidği için benzer ama aynısı olmaz.

sayfa 18:2.Ss sarı renkli tohum %25

3.Ss " "" "" ""

4.Ss yeşil renki ""

mendelin kalıtıma kazandırdıkları:

Bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki nesillere nasıl aktarıldığını kazandırmıştır.

12.neden bezelye?

1-kısa zamanda döllenirler

2-çeşitleri yoktur.

3-her karakteri bir gen çifti kontrol etmektedir.

sayfa19

1.boşluk AB kan grubu

2.boşluk BB BO

3.boşluk 0 kan grubu

4.boşluk DD

5.boşluk buruşuk tohumsağda 1.boşluk beş parmaklılık

2.boşluk bb

3.boşluk siyah saç

4.boşluk. sarı saç

aile boşluğuna anne:BB baba:AO resim çizilmesi gerkiyor ama karışık olduğu için çizemiyorum oran %50 AB %50 0B

2.aile boşluğuna anne:AB baba:00 oran:%50 a % 50 B

3.aile boşluğuna anne:AB baba:AB oarn:%25 A %50 AB % 25 B

sonuç:Kaybolan engelli çocuğun genotipi A0 olduğuna göre ,böyle bir genotipe çocuğa sahip olma ihtimali olan tek aile 2.ailedir.sayfa 21

cinsiyet eşey kromozomlarına bağlıdır.

kelime avı

1-kromozom:kalıtsal bilgilerin taşındığı yapı

2-gen:kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi

3-çekinik:ait olduğu özelliği yalnız arı halde iken ortaya çıkaran gen özelliği

4.baskın:ait olduğu özelliği hem melez hem de arı halde iken ortaya çıkan gen özelliği

31 sayfa

33 etkinlik:mutasyon:canlıları çevre etkisiyle genlerde meydana gelen kalıtsal özelliklerdir

modifikasyom:canlıların çevre etkisiyle olan değişimlerdir.down sendromu mutasyon tenlerin bronzlaşması modifikasyomdur

34 etkinli.genetik olarak taşınan hastalıkların çare bulunacak ve çok dah verimli bitkile rolabilecek

35.etkinlki:biyoteknoloji alanındaki farkındalık ve bilnç oluşturmak için eğitim kurumlarından kulalnılacak yöntem belirlenmesi

36.etkinli.hastalıkların erken tanımında kimyasal ilaç kullanımında bitkileirn daha elverişili olmasındaSayfa 37-38'deki ünite değerlendirme soruları(Altın Kitaplar)1:C

2:A

3:B

4:B

5:d

6:A

7:C

8:C(emin değilim yanlış ise düzeltirsiniz)

9:C

10:yapmadım

Embriyonun Gelişimi:eşeyli üreyen canlılarda göreülen ve canlının,döllenme ile doğumu yada yumurtadan çıkmasına kadar geçen süredeki eğişimidir.3.Resimleri Sıraya Dizelim

2-5-1-4-3-64.Kromozom sayılarını araştıralım

eğrelti otu-500

koyun

domates-24

kartal-66

gül-40

fil-56

serçe-60

yılan78

karga375.mitoza örneklerverelim

Bölünme/tomurcuklanma/vejatatif üreme/yenilenme6.Tartışalım

mitoz olmasaydı büyüme diye bir şey olmazdı ve bu yüzdende insanlar büyüyemezlerdi.çünkü hücre bölünüp yeni 2 hücre olmazdı7.bulmaca

1-kromozom

2-çekirdek

3mitoz

4-biramayası

5-iki8.NNE BABAYI BULALIM

Sarışınların:serap

Esmerlerin:Selim

Beyaz tenlilerin:ayşe9.sizin yorumunuz nedir?

çünkü anneden de babadanda az az özellikler almışlardır.bu yüzden anne ve babaya tıpatıp benzemezler.10.hangi saç rengi daha yaygın?

Kendi ailenize göre yapılacak!!11.mendelin kalıtıma kazandırdıkları

oluşan bireyler yüzde(%)

SS:sarı renkli 25

Ss:sarı renkli 50

Ss:sarı renkli 50

ss:yeşil renkli 2512.neden bezelye?

çünkü bezelyeler kolay yetiştirlir ve kısa zamanda çok sayıda döle verir.13 ve 14.Fenotip genotip ve baskın çekinik

Bu Sayfa Karışık Gelebilir o yüzden kendiniz yapın.15.anne-babayı bulalım

Sonuç:Sonuç olarak kızın anne ve babsı 2. ailedir16.etkinlik.cinsiyet hangi kromozoma bağlıdır?

cinsiyet Babadaki y kromozomuna bağlıdır.17.kelime avı

kromozom

gen

çekinik

baskın18.çaprazlama yapalım

Burasıda Karışık Olacağı İçin Kendiniz yapın!!19.kalıtsal hastalıklar

kalıtsal hastalıklar genellikle akraba evliliklerinde görülebilen hastalıklardır.bu sebeple insanlar akraba evliliği yapmmalıdır.20.akraba evliliği

akraba evlilikerinde görülebilecek hastalıklar

-down sendromu

-altı parmaklılık

-amblazim

-astım21. Yapamadım22.mayoz hangi hücrelerde görülür?

mayoz 2 numaralı resimdir.Nedenini siz açıklayın artık23.mayoz olmasaydı?

çok hücreli kromozomların bölümü gerçekleşmezdi.mayoz olmasaydı herkez birbirinin aynısı olurdu.çalışma kitabı 13.etkinlik 42. sayfa

1.resim

2.resim

2.resim

2.resim

1.resim

38.sayfa5.etkinlik

5.çıkış

45. sayfa 19. etkinlik

özkütle

basınç

balon

derinlik

ağırlık

barometre

molekül

katılar

şekline

yoğunluk

sıvı

vakum

14=newton

15=genişliğine

7. Sınıf, Fen, Teknoloji, Çalışma, Kitabı, Altın Yayınları, Tüm, Cevaplar,13.sayfa
Devamını Oku...

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Sürat Ders Kitabı Çalışma Kitabı cevapları


6. Sınıf Fen ve Teknoloji Sürat Ders Kitabı Çalışma Kitabı cevapları

1. Etkinlik : En Süratli Kim? (Ders Kitabı – 59)Amaç : Öğrencilerin alınan yol ve geçen zaman değişkenlerini kullanarak hareketli

varlıkların süratlerini kontrollü bir deneyle yorumlamalarını sağlamak.

Yapılacaklar : • Araştırma sorusu sorulur.

Burcu, Mert ve Ali’den hangisi en süratli?

• Problemin çözümü için önerilerde bulunulur.

– Okul bahçesinde belirlenen mesafeyi en kısa sürede koşan en süratlidir.

– Farklı mesafeleri en kısa sürede koşan en süratlidir.

• I. Aşama;

Problemi Çözmek İçin;

– Okul bahçesinde 30–40 m’lik bir mesafe belirlenir.

– Bir kişi bu mesafeyi koşma süresini kronometre ile ölçer.

– Veriler deftere kaydedilir.

Koşan Öğrenciler Alınan Yol Geçen Zaman

– Kimin en süratli olduğuna nasıl karar verilir?

– Farklı mesafeler koşulsaydı en süratli olan nasıl belirlenirdi?

– En süratli olanın belirlenmesinde sadece zaman bakmak yeterlidir.

• II. Aşama;

Problemi Çözmek İçin Plan;

– Okul bahçesinde her öğrencinin koşması için 10, 20, 300 m’lik mesafeler belirlenir.

– Bir kişi 10 m’yi, bir kişi 20 m’yi, bir kişi 30 m’yi en kısa sürede koşmaya çalışır.

– Bir kişi bu mesafeleri koşma sürelerini kronometre ile ölçer.

– Veriler deftere kaydedilir.

Koşan Öğrenciler Alınan Yol Geçen Zaman– Alınan yol ve geçen zaman kullanılarak kimin en süratli olduğuna karar verilmesi istenir.

– Verilere bakılarak en süratlinin kim olduğuna bu şekilde karar verilemez.

– Çizelgeye yeni bir sütun eklenir ve alınan yolun zaman bölünmesi istenir. Aynı işlem birinci aşama içinde gerçekleştirilir.

– En süratli olan kişi, aldığı yolun zamana bölünmesi sonucu en büyük olan kişidir.3. Etkinlik : Bisiklet Yarışı (Çalışma Kitabı – 33)

Amaç : Öğrenilen bilgilerin yeni durumlara uygulanmasının sağlanması.

Yapılacaklar : • İki farklı durumla ilgili olarak verilen sorular cevaplandırılır.

• Birinci durumda yalnızca zaman değeri, kimin süratli olduğunu hesaplamak için yeterli değildir, alınan yolların da verilmesi gerekir.

• İkinci durumda süratin hesaplanması için zaman ve yolun bilinmesi, zamanı ölçmek içinde kronometre (saat) ve yolu ölçmek için de metrenin kullanılması gerekir.

4. Etkinlik : Birim Evimiz (Çalışma Kitabı – 33)

Amaç : Yol, zaman ve sürat birimleri arasındaki ilişkinin kavranmasının sağlanması.

Yapılacaklar : • Verilen boşluklar doldurulur.

• Sürat biriminin, yol ve zamana göre ifade edileceği gözlenir.5. Etkinlik : Süratleri Bulalım (Çalışma Kitabı – 34)

Amaç : Sürat hesaplanmasının sağlanması.

Yapılacaklar : • Sorulardaki varlıklara ait yol ve zaman ifadelerinin kullanılarak sürat

değerleri hesaplanır.6. Etkinlik : Sürat Çizelgesi (Çalışma Kitabı – 34)

Amaç : Süratin, çizelgede verilen yol ve zaman ifadeleri dikkate alınarak

hesaplanmasının sağlanması.

Yapılacaklar : • Farklı birimler kullanılarak verilen değerlerden sürat hesabı yapılır.2. Etkinlik : Grafik Çizelim (Ders Kitabı – 61)

Amaç : Öğrencilerin alınan yol ve geçen zaman değerleri arasındaki ilişkinin grafik

kullanılarak gösterilmesinin sağlanması.

Yapılacaklar : • Etkinlikteki metin okutulur.

• Yol ve zaman değerlerini gösteren çizelge incelenir.

• Yol ve zaman doğru orantılıdır.

• Üçüncü saat sonunda alınan yol tahmin edilmeye çalışılır.

300 km yol alır.

• Üçüncü saat sonunda sürat tahmin edilmeye çalışılır.

Sabit.NOT :1- Sürat – zaman ve yol – zaman grafikleri, hareketle ilgili verilmeyen bir değer hakkında yorum yapılmasını sağlar.7. Etkinlik : Grafik Çizelim (Çalışma Kitabı – 35)

Amaç : Grafik çizme becerilerinin yani verileri kaydetme ve işleme ile ilgili bilimsel

süreç becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması.

Yapılacaklar : • Verilen çizelgeden faydalanılarak yol – zaman grafiği çizilir.

• Çizilen grafiklerden hangi aracın süratinin daha fazla olduğu belirlenir.

• Çizilen grafiklerden faydalanılarak sürat – zaman grafiği çizilir.8. Etkinlik : Kedinin Hareketi (Çalışma Kitabı – 36)

Amaç : Yol – zaman grafiklerinin yorumlanmasının sağlanması.

Yapılacaklar : • Verilen grafikten faydalanılarak kedinin I, II ve III numaralı

bölgelerde hangi hareketi yaptığı belirlenir.

• Grafikten faydalanılarak zaman ve yol değerleri tabloya kaydedilir.

5- Hareket Enerjisi :

Hareket halindeki cisimlerin sahip oldukları enerjiye hareket enerjisi denir.

• Cisimler, sahip oldukları veya kazandıkları hareket enerjisi sayesinde hareket ederler.

• Cismin sürati hareket enerjisine bağlıdır ve doğru orantılıdır. Yani hareket enerjisi fazla olan cismin sürati de fazladır.

• Bir cisim, sahip olduğu hareket enerjisini bir başka cisme aktarabilir. Cismin sahip olduğu hareket enerjisini bir başka cisme aktarabilmesi için o cisme kuvvet uygulaması gerekir. Uygulanan kuvvet sayesinde cismin enerjisi aktarılabilir. (Kuvvet ve hareket enerjisi aynı kavramlar değildir).

• Cisim, kuvvet sayesinde hareket ettiği için cismin sürati de kuvvete bağlıdır. (Kuvvet ve hareket aynı kavramlar değildir).

• Hareket enerjisi fazla olan cismin sürati de fazladır ve sürati fazla olan cisim çarptığı cismi daha hızlı hareket ettirir. Bunun nedeni de cismin, çarptığı cisme daha fazla hareket enerjisi aktarmasıdır.3. Etkinlik : Haydi Misketlerle Oynayalım (Ders Kitabı – 62)

Amaç : Hareket eden varlıkların enerjiye sahip olduklarının farkına varılmasının

sağlanması.

Yapılacaklar : • 8–10 adet bilye toplu olarak masanın üstüne konur.

• Başka bir bilye, durmakta olan bilyelere doğru gönderilir.

• Toplu halde duran bilyelerin hareketleri gözlenir.

• Hareketli cisimlerin sahip olduğu hareket enerjisi, cisim tarafından cismin çarptığı diğer cisimlere aktarılır ve diğer cisimler aldıkları hareket enerjisi ile hareket edebilirler.

• Sonuca Varalım Kısmında;

– Toplu duran bilyelerin durumundaki değişikliğin nedeni, hareketli bilyenin sahip olduğu hareket enerjisidir.9. Etkinlik : Hareketli mi, Hareketsiz mi? (Çalışma Kitabı – 37)

Amaç : Hareket enerjisi kavramının pekiştirilmesinin sağlanması.

Yapılacaklar : • Etkinlikte verilen resimler incelenir ve hareket enerjisine sahip olan

ve olmayan varlıklar belirlenir.

• 3–4–6 hareket enerjisine sahiptir.

• 1–2–5 hareket enerjisine sahip değildir.Kendimizi Değerlendirelim : (Ders Kitabı – 63)

 6. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Sürat, Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, cevapları

Devamını Oku...

6. sınıf Fen Çalışma Kitabı 14,15,16 sayfalar


6. sınıf  Fen Çalışma Kitabı  14,15,16 sayfalar

bitkide olanlar,mitokondri,hücre duvarı,kloroplast,çekirdek,sit oplazma,koful ve hücre zarı.Hayvandakiler ise,çekirdek, sitoplazma,koful ve hücre zarı.

5 etkinlik.

BitKi Hucresinde

kloroplast

hücre Duvari (cephe)

Hayvan Hücresi

koful

hücre zarı

sitoplazma

mitokondri

Ewt Alt Kutucugu Yazalım.

hucre zarı : hem bitki hemde hayvan hücresinde bulunur.

mitokondri : hem bitki hemde hayvan hücresinde bulunur.

hücre duvari : bitki hücresınde bulunur.

cekirdek : hem bitki hemde hayvan hücresinde bulunur.

sitoplazma : hem bitki hemde hayvan hücresinde bulunur.

koful : hem bitki hemde hayvan hücresinde bulunur.

kloroplast : bitki hücresinde bulunur.

6. sınıf, Fen, Çalışma, Kitabı  14, 15, 16 sayfalar
Devamını Oku...

5.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları


5.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi virüslere ait değildir?

a) Virüsler ,sadece canlı vücudunda parazit olarak yaşar

b) Cansız ortamda kristalleşirler

c) Kendi besinlerini kendileri yapabilirler

d) Virüsler, baş ve kuyruk olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir

2) Vücutta oluşan yabancı maddeler nasıl dışarı atılır?

a)Ter ve idrar yoluyla b)Aşı olarak c) Dinlenerek  d)Spor yaparak

3) Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinin nedeni virüslerdir?

I-Suçiçeği

II- Kabakulak

III-Kızamık

a) I-II-IIIb) II-IIIc)I-IIId)I-II

4-Ses en fazla hangi ortamda yayılır?

a)Boşlukta  b) Katılarda  c) sıvılarda  d)gazlarda  

5-Saz  telinin  çıkardığı    sesin     yüksekliği  aşağıdakilerden   hangisine   bağlı  değildir?

a)frekansına    b)inceliğine    c)cinsine d)genliğine

6) Bir    telin    çıkardığı  sesin   frekansı   aşağıdakilerden   hangisi ya da   hangilerine   bağlıdır?

I. Cinsine

II.Uzunluğuna

III.Kalınlığına                              

a)Ib)II,IIIc)I,II,III  d)I,III

7)Güneş  ışığının  tüm   renklerini  yansıtan   cisim   hangi   renkte  görülür?

a)Sarı          b)Kırmızı            c) Beyaz          d)Siyah

8)Aşağıdakilerden   hangisi    ısı    enerjisinin     maddeler   üzerindeki  etkilerinden  değildir?                                                                            

a)Maddelerin  kütlesini   değiştirir.              b)Maddelerin  yanmasını   sağlar.

c)Maddelerin  fiziksel  durumlarını   değiştirir.    d)Maddelerin    sıcaklığını   artırır.

9)I.Sıvının  miktarı

II.Isı   miktarı

III.Açık hava basıncı.

Yukarıdakilerden  hangilerinin  değişmesi  sıvının   kaynama   sıcaklığını   etkiler?

a)I  ve   II            b)Yalnız  II             c)Yalnız  III             d)I ve III10)Bir  odanın   içinde yanan  sobanın   odayı   ısıtması   hangi   yolla   gerçekleşir?

a)İletimle       b)Madde  akımıyla            c)Işımayla            d)Yansımayla

CEVAPLARI: 1-C     2-A    3-A    4-B    5-D    6-C    7-C      8-A   9-A 10-B

5.Sınıf, Fen, ve, Teknoloji, Çalışma, Kitabı Cevapları
Devamını Oku...

5.sınıf Fen ve Teknoloji çalışma kitabı 14 sayfa cevapları


5.sınıf Fen ve Teknoloji çalışma kitabı 14 sayfa cevapları

A= Aşağıda bazı canlı fotoğrafları verilmştir.Fotoğrafları inceleyelim.Bu canlıların hangi besinlerle beslendiğini altlarına yazalım.

            İNSAN

Et,süt,yumurta,sebze, meyve ,ekmek

            AĞAÇSu,hava ve topraktaki maddeler(kendi besinini kendi üretir)            TİMSAHEt ve balık             TAVUKTahıl taneleri(buğday,mısır gibi)küçük böcekler ve soucandır.             İNEKOt ve tahıl taneleri              BAKTERİCanlı atıklar ve gıda maddeleri             KUŞTahıl taneleri ve küçük soocanlar              ŞAPKALI MANTARCanlı atıklar                AYIEt,balık ve meyveB) Canlılar bu aldıkları besinleri hangi amaçla kullanırlar? Büyümek,gelişmek,enerji elde etmek:hareket elde etmek,yaşamsal olayları devam ettirebilmek için

5.sınıf, Fen ve Teknoloji, çalışma, kitabı, 14, sayfa, cevapları


Devamını Oku...

5.sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı 13 cevapları


5.sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı 13Aşağıdaki soruları besinlere göre cevaplayalım.

A)  muz    B) küflü mandalina  C) salata  D)siyah kola  Ç) tavuk E) cips1) Adları verilen besinlerden hangileri sağlıklı beslenmeye uygunudur?A , C , D2) Adları verilen besinlerden hangileri sağlıklı beslenmeye uygun değildir?B , Ç , E 1) bilgisayar oynamak,2)dışarıda oyun oynamak,3)spor yapmak,4)diş fırçalamak,5)televizyon seyretmek,6)meyveleri bol su ile yıkamak3) Yukarıda çocukların sergilediği davranışlara ait bilgiler verilmiştir.Bunlardan hangileri sağlıklı olmak için uygundur?

2 dışarıda oyun oynamak, 3-spor yapmak 4-diş fırçalamak  6-sebze ve meyveleri bol su ile yıkayıp sonra tüketmek.

5.sınıf, Fen ve Teknoloji, Çalışma Kitabı, 13


Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji kanın vücuttaki dolaşımı konu anlatımı


4. Sınıf Fen ve Teknoloji kanın vücuttaki dolaşımı konu anlatımı

KANIN VÜCUTTA DOLAŞIMI

1-Kan vücutta neden dolaşır?

 Yaşamamız için gereken enerjiyi her gün yediğimiz besinlerden sağlarız. Besinlerden enerji elde edebilmek için soluduğumuz havadaki oksijeni kullanırız. Bu besin ve oksijeni kan vücudumuzun her yerine ulaştırır.

    Oksijen enerji üretiminde kullanılırken karbondioksit ortaya çıkar. Karbondioksit vücut için zararlı bir gazdır. Bu yüzden vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Karbondioksit damarlarda dolaşan kanla kalbe döner. Kalpten de akciğerlere giderek soluk vermeyle dışarı atılır.

2-Dolaşım ile vücudumuzda hangi maddeler taşınır?

Vücudumuzda kan yoluyla oksijen, besin ve karbondioksit taşınır.

3-Kalp, kanın vücutta dolaşmasını nasıl sağlar?

Kalbin yapıldığı kaslar kasılıp gevşeyerek, kanı bir pompa gibi damarlara pompalar.

4-Steteskop nedir? Hangi amaçla kullanılır?

Steteskop adı verilen aletle doktorlar kalp ve akciğerlerimizi dinler. Böylece kalp atışlarının düzenli olup olmadığı, solunumda bir sorun olup olmadığı anlaşılır.

5-Nabız nedir? Nabzımız dakikada kaç kez atar?

Nabız, kalbin pompaladığı kanın damarlarımıza yaptığı etkidir. Nabız sayısı bir dakikada çocuklarda 80-100,  yetişkinlerde 70-80, bebeklerde 100-120 arasındadır. Nabız sayısının değişmesinde ayrıca bireyin vücut yapısı, cinsiyeti, yaşı vb. durumlarda etkilidir.

6-Nabız sayısının artmasına neden olan etkenler nelerdir?

Heyecan, korku, öfke, sevinç gibi duyguları hissettiğimizde ve egzersiz yaparken nabız sayımız artar.

7-Nabız sayısı ile soluk alıp verme arasındaki ilişki nedir?

Nabız sayısı, vücut daha çok enerjiye ihtiyaç duyduğunda artar. Çünkü enerji üretilebilmesi için daha çok besin ve oksijen gereklidir. Daha çok oksijenin vücuda girebilmesi için daha hızlı soluk alıp veririz.

8-Uyuyunca neden soluk alıp verme sıklığı azalır?

Çünkü uyuduğumuzda daha az enerji harcarız. Böylece enerji üretimi için gerekli olan oksijen de daha az tüketilir.

9-Ortalama nabız sayısı bebeklerde neden daha fazladır?

Bebeklerin vücudunda büyüme daha hızlı olduğu için daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunu sağlamak için kalp daha hızlı atar.TEST1-Solunum yapmamızın esas amacı hangisidir?

A) Oksijen almak B) Beslenme yapmak

C) Akciğerleri çalıştırmak D) Enerji elde etmek2-Şekildeki kişi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A)Nabız sayısı artmıştır.                           B) İhtiyaç duyduğu enerji miktarı azdır.

C) Vücuda giren oksijen miktarı fazladır. D) Kalp vücuda daha fazla kan pompalar.

3-Kanın vücutta birçok görevi vardır. Hangisi kanın görevlerinden değildir?

A) Hücrelere besin taşımak B) Hücrelerdeki atık maddeleri gerekli yerlere götürmek

C) Hücrelere karbondioksit taşımak   D) Hücrelere oksijen taşımak4-Yetişkin bir insanın nabız sayısı dakikada kaçtır?A)70-80 B)80-100 C)100-120 D)120-140

5.Soluk alıp verme ve nabız sayımızı arttıran durumlar vardır.

Aşağıdakilerden hangileri bu durumlara örnek verilebilir?1. Egzersiz

   yapma 2. Korkma 3. Sohbet

    etme

4.Heyecanlanma 5. Öfkelenme 6. Ders

dinleme

 

A) 1, 2, 4, 5                  B) 1, 2, 5, 6 C) 3,6                           D) 4,5, 66- Aşağıdakilerden hangisi vücudumuza dağılan kanda, kalpten akciğerlere giden kana göre daha fazladır?

   l – oksijen    ll – besin  lll – karbondioksitA) l – lll                       B) Yalnız ll   C)  ll- lll                      D) l – ll7-Nabız sayısını ölçmek için doktorların kullandığı aletin adı hangisidir?A) Mikroskop                 B) Steteskop C) Termometre              D) Saat8- Vücudumuz için gerekli besin ve oksijenin tüm vücuda dağıtılmasında hangisi görevli değildir?A) Akciğer                   B) Kalp C) Kan                          D) Damar9- Aşağıdakilerden hangisinin nabzı diğerlerine göre az atmaktadır?        

               

A )          C )              C )          D )10-Aşağıda dinlenme durumunda nabız sayıları verilen kişilerden yaşı en küçük olan hangisidir?A)Hasan75 B)Beril105 C)Oktay90 D)Emir6511-Yolda yürüyen Aysun, önünden geçtiği bir bahçeden köpek havlaması duyunca çok korktu.

Olay anında Aysun’un nabız sayısı ve soluk alıp verme sıklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   Nabız sayısı Soluk alıp verme sıklığı

A)Artar Değişmez

B)Değişmez Değişmez

C)Artar Artar

D)Azalır Değişmez12-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

   A) Kan vücudumuzun hayati sıvısıdır      B) Kan vücuda besin ve oksijen taşır

   C) Kanı damarlarda hareket etmesi için böbrekler pompalar      D) Kan sürekli kendini yeniler13-Atletlerin koşmaya başladığı andaki durumları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Soluk alıp verme hızı artar B)Nabız sayısı artar

C)Kalp atışı sayısı artar D)Kasların besin ve oksijen ihtiyacı azalır

4. Sınıf, Fen ve Teknoloji, kanın, vücuttaki, dolaşımı,konu,anlatımı,çalışma kitabı,cevapları,özet
Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Yaşamımızdaki Elektrik


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Yaşamımızdaki Elektrik

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ELEKTRİKLE TANIŞALIM

            Elektrik bir enerjidir. Elektrik, günlük yaşamımızın birçok noktasında kullanılır. Örneğin; evde kullandığımız aydınlatma araçları, TV, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi pek çok alet elektrikle çalışır.  Elektriğin bir özelliği de başka enerjilere dönüşebilmesidir. Elektrik; aydınlatma araçlarında ışık enerjisine, televizyonda ses ve ışık enerjisine, vantilatörde hareket enerjisine, elektrikli sobada ısı enerjisine dönüşür.

Elektriğin Günlük Yaşamımızdaki Yeri: Elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir, oradan da çeşitli yerler kullanılmak üzere dağıtılır. Elektrik enerjisi farklı amaçlarla kullanılır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: İletişim, aydınlatma, ısıtma, ses elde etme, sanayi, tarım, hareket sağlama, günlük yaşamımızdaki aletleri çalıştırma gibi.

Farklı Elektrik Enerjisi Kaynakları: Elektrik enerjisi üreten santraller; termik, hidroelektrik ve rüzgar elektrik santralleridir. Farklı elektrik enerjisi kaynakları ise piller, akü ve şehir cereyanıdır.

Pille çalışan aletler: Saat, fotoğraf makinesi, TV kumandası, hesap makinesi gibi pek çok küçük alet pille çalışır.

Akü ile çalışan aletler: Elektrikli bisikletler, akülü arabalar, araba teyp ve ışıklandırma sistemleri.

Şehir cereyanı ile çalışan aletler: TV, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi pek çok alet şehir cereyanı ile çalışır.

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler: Eğer; elektriği dikkatli kullanmazsak bizi çarpabilir veya yangın çıkarabilir. Elektriğin içinden kolayca akıp gittiği maddelere iletken denir. Örneğin; demir, bakır, su vb maddeler iletken maddelerdir. İnsan vücudu da iletkendir. Bu nedenle elektrik insan vücuduna kolayca geçebilir. Elektrikle temas halinde olan iletken maddeler dokunmamalıyız. Elektriğin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için;

·         Prizlere yalnızca elektrik fişleri takılmalı.

·         Hasar görmüş kablolara dokunulmamalı.

·         Çalışan elektrikli aletlere ıslak elle dokunulmamalı.

·         Elektrikli alet ve araçlar rastgele kurcalanmamalı.

·         Kablosu veya fişi hasarlı alet ve araçlar prize takılmamalı.

TEST

1-“Elektrik bir ………..çeşididir.” cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir?

A)Madde                               B)Isı                           C)Işık                         D)Enerji

2-Şehir elektriğinin üretildiği yerlere ne ad verilir?

A)Fabrika                               B)Atölye                    C)Santral                    D)Dinamo3-Aşağıdakilerden hangisi elektrikli alet ve makinelerin yararları arasında yer almaz?

A)Zamandan tasarruf sağlama                                  B)Para kazandırma

C)Kuvvetten tasarruf sağlama                                  D)Yapılan işlerin kalitesini arttırma4-I-El feneri, II-Saat, III-Araba farı, IV-Hesap makinesi

Yukarıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır?

A)I                  B)II                 C)III               D)IV5-Elektrik kablolarının etrafının plastikle kaplanmasının nedeni nedir?

A)Güzel görünmesi için                                 B)Dayanıklı olması için

C)Plastik esnek olduğu için                           D) Plastik yalıtkan olduğu için6-Elektrik akımı geçiren maddelere iletken maddeler denir. Aşağıdakilerden hangisi iletken madde değildir?

A)Porselen                  B)İnsan vücudu                     C)Bakır tel                  D)Su7-Elektriğe çarpılan bir insanı kurtarmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak doğru olmaz?

A)Kuru tahta              B)Demir çubuk                      C)Sopa                       D)Plastik eldiven8-I-Isı, II-Işık, III-Hareket, IV-Ses

Ampul yandığında elektrik enerjisi yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dönüşür?

A)Yalnız II                 B)I ve III                               C)II ve IV                 D)I ve II9-Aşağıdakilerden hangisinde pil kullanılabilir?10-Aşağıdakilerden hangisinde elektriğin kullanımıyla ilgili yanlış bilgilendirme vardır?

A)TSE damgalı ürünleri satın alıp kullanmak                       B)Prizlere çeşitli cisimleri sokarak karıştırmak

C)Yıpranmış kabloları değiştirmek                                       D)Boşa yanan lambaları söndürmek11-Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik enerjisinin dönüştüğü enerji çeşidi yanlış verilmiştir?

A)Ütü-Isı                    B)Telefon-Ses            C)Ampul-Isı ve ışık                D)Televizyon-Hareket12-Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi kaynaklarından değildir?

A)Ampul                    B)Pil                           C)Akü                                    D)Şehir cereyanı13-Aşağıdakilerden hangisinde ya da hangilerinde elektrik çarpabilir?

I-Ütünün fişini prizden çıkarırken fişten tutup çekmek

II-Elektrik tellerine çamaşır asmak

III-Duvara çivi çakmak

A)Yalnız II                 B)I ve II                     C)II ve III                              D)I, II ve III14-Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretmez?

A)Telefon santrali                  B)Termik santral                    C)Hidroelektrik santrali                     D)Rüzgar santrali15-Aşağıdaki elektrikli araçların hangisinde elektrik yalnızca ısı enerjisine dönüştürülür?

A)Televizyon                         B)Tost makinesi                     C)Radyo                     D)Elektrik süpürgesi16-Aşağıdakilerden hangisi elektriğin yararlarından biri değildir?

A)İşimizi kolaylaştırır                        B)Çevreyi aydınlatır

C)Evimizi ısıtır                                              D)Bitkilerin çoğalmasını sağlar4. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Yaşamımızdaki, Elektrik,konu,anlatımı,özet,çalışma kitab cEVABI


Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuz Bilmecesini Çözelim


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

DESTEK VE HAREKET

1-İskeletin görevleri ve temel kısımları nelerdir?

Görevleri: A)Vücudumuzun dik durmasını sağlamak, B)Vücudumuza şekil vermek, C)Beyin ve iç organları korumak, D)Hareketi sağlamak

Kısımları:A)Kafatası, B)Omurga, C)Göğüs kafesi, D)Kollar ve bacaklar2-Eklem nedir? Eklem çeşitleri nelerdir?

Kemiklerin birbirine bağlandığı, hareket etmemizi sağlayan yere eklem denir. Çeşitleri;

A)Oynar eklemler: Kol ve bacaklarımızdaki eklemler, B)Yarı oynar eklemler: Omurgadaki eklemler, C)Oynamaz eklemler: Kafatasındaki eklemler3-İskeletimizde kaç kemik bulunur ve kemik çeşitleri nelerdir?

Yetişkin bir insanın iskeletinde 206 kemik bulunur. Bu sayı bebeklerde 300 civarındadır. Kemik çeşitleri;

A)Uzun kemikler: Kol ve bacaklarda, B)Kısa kemikler: El ve ayak bileklerinde, omurgada,

C)Yassı kemikler: Kafatasında ve göğüs kafesinde4-Kasların çalışma sistemi nasıldır?

Kaslar kasılıp gevşeyerek çiftler halinde hareket eder. Kasılan kas şişer ve kısalır. Diğer taraftaki kas kasılan kasın tersi şeklinde hareket eder; gevşer, uzar ve incelir.5-İskelet ve kas sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

A)Dengeli beslenmeliyiz, B)Oturuş, duruş ve yürüyüş biçimlerine dikkat etmeliyiz, ani hareketlerden kaçınmalıyız.

C)Düzenli spor yapmalıyız, D)Güneş ışığından yeterince yararlanmalıyız, E)Yatak seçimi ve yatma biçimine dikkat etmeliyiz.SOLUK ALIP VERME

1-Neden soluk alıp veriyoruz?

Besinlerden aldığımız enerjinin ortaya çıkabilmesi için soluk alıp veriyoruz.

2-Soluk almada görevli yapı ve organlar hangileridir? Aldığımız hava vücudumuzda nasıl bir yol izler?

Soluk aldığımızda hava sırasıyla şu yolu izler; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler. Solunum sırasında dışarıdan oksijen alırız, dışarıya karbondioksit veririz. Soluk verirken hava aldığı yolun tam tersini izler.3-Burundan nefes almak neden daha sağlıklıdır?

Burun soluduğumuz havayı ısıtır ve nemlendirir. İçindeki kıllar ve sümüksü sıvı toz ve mikropları tutarak vücuda girmesini önler.4-Solunuma yardımcı olan, akciğerlerin altında yer alan kasın adı ve solunumdaki görevi nedir?

Bu kasa diyafram adı verilir. Diyafram soluk alınca düzleşerek akciğerler hava dolmasını sağlar. Soluk verdiğimizde ise yukarı doğru kubbeleşerek akciğerlerdeki kirli havanın dışarı atılmasını sağlar.5-Sağlıklı solunum için neler yapmalıyız?

A)Temiz havada spor yapılmalı, B)Mevsime uygun kıyafetler giymeli, B)Bulunduğumuz ortamlar yeterince havalandırılmalı, C)Solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu aşılar yaptırılmalı, D)Mikroplara karşı direnç sağlamak için gerekli besinlerden yeterince alınmalıdır.TEST

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisi iskelet için söylenemez?

   A-Vücudumuzun dik durmasını sağlar.                                        B-Kemiklerimiz serttir.

   C-Omurga iskeletin temel kısımlarındandır.                              D-Eklemler vücuda şekil verir.2-Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   A-Beynimizi korur.                                                        B-Kalp ve akciğer gibi iç organlarımızı korur.

   C-Solunumu sağlar.                                                     D-Bağırsaklarımızı korur.3-Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

   A-Uzun kemikler – bacak kemikleri                                            B-Uzun kemikler – kol kemikleri

   C-Kısa kemikler – kafatası kemikleri                                         D-Yassı kemikler – göğüs kafesi4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-El ve ayak bilekleri kısa kemiklerden oluşur.           B-Kolları ve bacakları oluşturan kemikler uzun kemiklerdir. C-İskeletimiz kemiklerden oluşur.                                D-Kısa kemikler kollarımızda bulunur.5-İskelet ve kas sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A-Dengeli beslenmek                                                      B-Egzersiz yapmak

C-Yalnızca sebze yemek                                                 D-Süt, peynir, yoğurt gibi gıdaları tüketmek6-İskeletimizin temel kısımları kafatası, ……………………, göğüs kafesi, ……….………. ve bacaklardır.

     Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 A-Omurga – Kollar          B-Omurga – Kemikler       C-Kollar – Kaslar      D-Eklemler – Kollar7-Kemiklerle ilgili eşleşmelerden hangisi  yanlıştır?

    A-Kafatası                        Yuvarlak kemikler         C-Kafatası ve göğüs kafesi                Yassı kemikler.

    B-Kollar ve bacaklar                 Uzun kemikler     D-Omurga ve parmaklar                     Kısa kemikler8-Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur?

A-Kalp                         B-Bacak                            C-Kol                               D-Çene9- Baş iskeletimizde yarı oynar durumda olan kemik hangisidir?

A-Alt çene kemiği            B-Şakak kemiği             C-Burun kemiği               D-Üst çene kemiği10-“Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır.” Açıklaması iskeletimizin hangi bölümüne aittir?

 A-Omurga                           B-Göğüs kafesi                C-Kafatası               D-Leğen kemiği11-İskeletimizdeki kemikler boylarına göre de adlandırırlar. Aşağıdaki kemiklerden hangisi kısa kemiklerdendir?

 A-Kafatası kemiği             B-Leğen kemiği                 C-Bilek kemiği             D-Kürek kemiği12-Aşağıdakilerden hangisi solunumla ilgili bir yapıdır?

A-Kalp         B- Kan     C- Gırtlak     D- Damar13-Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden değildir?

A-Havadaki tozları tutmak B-Havayı ısıtmak

C-Havadaki mikropları öldürmek D-Havayı nemlendirmek14-I-  A,  II-Yutak, III-B, IV-C, V-Akciğerler

Soluk alma sırasında havanın izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre A,B, C ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

       A    B      C

A)Ağız Gırtlak Soluk borusu

B)Burun Gırtlak Karaciğer

C)Ağız Gırtlak Kalp

D)Burun Gırtlak Soluk borusu15-Solunum organlarının sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A-Temiz havada düzenli spor yapmak B)Bulunduğumuz ortamı yeterince havalandırmak

C)Solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı aşı olmak D)Sürekli aüızdan soluk almak

4. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Vücudumuz, Bilmecesini, Çözelim,konu,anlatımı,çalışma kitabı,cevbapları
Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabi Tüm Ünitelerin Cevapları


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabi Tüm Ünitelerin  Cevapları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 104.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Kitabı 2 bölümden oluşuyor.

1.Bölüm : DERS KİTABI (12-113 Sayfa)2.Bölüm: ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABIBiz her iki bölümüde sitemizde cevaplandıracağız.İnşaallah.4.Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 101.Bölüm DESTEK ve HAREKET1-Aşağıda verilen cümleleri,kutudaki kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız.1.İskeleti (kemikler) oluşturur

2-Vücudumuzun dik durmasını (iskelet) sağlar.

3-Kemikler (sert) bir yapıya sahiptir.2-Aşağıda verilen iskelet modeli üzerinde iskeletin temel kısımlarını altta verilen boşluklara yazınıZ

1.Kafatası

2.Göğüs Kafesi

3.Omurga

4.Kollar

5.Bacaklar


4. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Öğrenci, Ders, Çalışma Kitabı,cevapları
Devamını Oku...

MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÖZET BİLGİLERİ


MADDEYİ TANIYALIM  ÜNİTESİ  ÖZET BİLGİLERİ1  .  Madde hacmi ve kütlesi olan beş duyu organımızla gözleyebildiğimiz varlıklara MADDE denilir.  Maddeler katı - sıvı - gaz   olarak üçe  ayrılır. (Plazmayı unutma!)

Ses, ısı, ışık, elektrik  madde değil enerji türüdür.2. Maddeyi niteleyen özellikler  şunlardır :

a) Saydamlık ve Opaklık       b) Parlaklık ve Matlık        c) Sertlik ve Yumuşaklık          d) Enek ve Berk

e) Sağlamlık ve Kırılganlık     f) Suyu çekenler ve Suyu çekmeyenler        g) Suda  batma  ve  Suda  yüzme

h) Mıknatısla çekilme özelliği         ı) Renk ve Koku          i) Pürüzlü ve Pürüzsüz

3. CİSİM: Katı maddenin şekil verilmiş halidir.(çanta-şemsiye-toplu iğne-tuğla-tebeşir, altın bilezik  vb…)

4. EŞYA: Bir işimize yaradığı için evde,okulda veya yanımızda bulundurduğumuz ve uzun süre kullandığımız nesneleredir.( şemsiye-çanta-toplu iğne-çekiç-defter-sünger-makas vb…)

 5.ALET: Cisimlere şekil vermek veya onlar üzerinde bir iş yapmak için kullandığımız nesnedir. (makas-toplu iğne-tebeşir-çekiç-kurşun kalem-tornavida-ip vb…)

 6.MALZEME: Bir çoğunu bir araya getirerek bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz kısa sürede tükettiğimiz maddelerdir. (yumurta-tuğla-sirke-toz şeker-taş parçası vb…) Yukarıdakilerin hepsi maddedir. 7.Sadece katıların belli bir şekli vardır. Sıvıların ve gazların belli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alır ve akıcıdırlar.

 8.Küçük taneli katılar tıpkı sıvılar gibi bulundukları kabın şeklini alır

9.Katıların kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülür.10. Sıvıların kütlesini ölçmek için sıvının konulduğu kabın darası ve brüt kütlesi bulunur. Brüt kütleden dara çıkarılır net kütle bulunur.*  Gazların belli bir hacmi ve şekilleri yoktur. Sıvıların da belli bir şekli yoktur ama hacmi vardır. Katıların belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvılar ve gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar. Katıların ise sadece küçük tanecikli (un,şeker vb.) olanları kabın şeklini alır.*  Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine göre değişir, ancak katı ve sıvıların hacmi bulundukları kabın hacmine göre değişmez. Gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar.*  Katı ve sıvılar sıkıştırılamazlar. Ama gazlar sıkıştırı- labilirler. Gazlar sıkıştırılır ve soğutulup  yoğunlaştırılır-sa sıvı hale gelirler. Tüp gaz sıvılaştırılmış gazdır.11. DARA: Boş kabın ağırlığı

12. BRÜT KÜTLE: Boş kap+İçindeki sıvı  

13. NET KÜTLE  = BRÜT KÜTLE  -  DARA =Sıvının ağırlığı demek*  Katıların sıvı ve gaz maddelerin kütlesini eşit kollu terazi ile ölçeriz ve kütle ölçü birimi kg dır. Daha küçük kütleleri gram ile ölçeriz.   1kg = 1000 g   dır.

14. Gazların kütlesini aynı sıvıların kütlesini ölçer gibi ölçeriz (Örnek: Topun içindeki havayı ölçme)

15.HACİM:  Bir maddenin  kapladığı alan.Her maddenin hacmi vardır.

16. Hacim ölçme aracı dereceli silindirdir. Sıvıların hacim ölçü birimi litre dir.   1 L = 1000 ml   dir.

Gazların hacim ölçü birimi  m  tür.17. Katıların hacmini en doğru Taşırma yöntemi  ile ölçeriz . Katıların hacmini ölçmek için dereceli silindirin içine su konur ve kaç derece olduğuna bakılır ve bu suyun içine hacmi ölçülecek katı madde atılır ve su seviyesinde ne kadar yükselme  yani taşma  olduğu gözlemlenip yeni ölçümün kaç derece olduğuna bakılır. En son olarak yeni ölçümden eski ölçüm çıkarılır. Bulunan sonuç katı maddenin hacmidir.18. Sıvıların hacmi doğrudan dereceli silindir ile ölçülür. Dereceli silindire konan sıvının kaç litre geldiğine bakılarak bulunur.

19.MADDELERİN SINIFLANDIRMASI-DEĞİŞİMİ :  Maddeleri doğal madde,  işlenmiş madde  ve  yapay madde olarak sınıflandırırız.

20.HAM MADDE: Taş, yün, toprak, odun, sebze, meyve ve tahıllar doğada bulunan maddelerdir. DOĞAL MADDE olarak adlandırılan bu maddeler çeşitli ürünleri elde ederken HAM MADDE olarak kullanılır.

21.İŞLENMİŞ MADDE: Doğal maddelerin insanlar tarafından işlenmesiyle elde edilir.Petrolün işlenmesiyle :gaz yağı, benzin, petrol gazı, zift

kauçuk, mazot, asfalt, plastik, naylon, kozmetik ürünler, mum gibi maddeler elde edilir.

İspirto  ise şekerin işlenmesiyle elde edilir.22.YAPAY MADDE: Tüketimin artması nedeniyle doğal maddelerin yetmediği durumlarda doğal madde yerine kullanılan ama insan eliyle yapılmış maddelere yapay madde denir.( kauçuk, naylon, plastik, teflon, sunta vb)23. Maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçeriz. Termometre ile ısı ölçemeyiz.Sıcaklık ile ısı farklı şeylerdir.Sıcaklık, ısınma sonucu ortaya çıkar. Sıcaklık ölçü birimi derece (selsius )  C dir . Santigrat olarak ta okunur.Kısaca  sıcaklık birimi derecedir  ( C) ve termometre  ile ölçülür.24. Isıtılan katı cisimlerin (demir gibi) kütlesi (ağırlığı) değişmez. Ama hacmi değişir.

25. Isıtılan sıvıların kütlesi değişir.Çünkü buharlaşma olur.

26.  Gaz maddelerin ısı vererek sıvı haline geçmesine YOĞUNLAŞMA  denir.( Buhar halinde gökyüzüne çıkan gaz madde atmosferde soğuk tabakaya ulaşınca yağmur olarak geri döner.)28.Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine DONMA denir.

29. Isıtılan her katı maddelerden bazıları ısı alınca ERİR  ancak bazı katılar erimez yapısı bozulur. Buna

BOZUNMA denir. Kısaca ısı alan her madde erimez bazen de bozunabilir.SÜBLİMLEŞME : Katı maddenin sıvı hale geçemeden hemen gaz haline geçmesidir. Örn. Naftalinin eritilmesi

30. Isıtılan şeker, tuz, un  gibi maddeler de erime olmaz ve  yapısı  bozunur.

31.Su ve sıvı yağ birbirine karışmayan iki sıvıdır. Sıvı yağ suyun üzerinde kalır.Bu  (su – sıvı yağ) karışımıdır.

32.Isınan ve soğuyan katı maddelerin kütlesinde değişim olmaz, çünkü ısı bir madde değildir.Isınan maddenin tanecikleri(molekülleri) hızlanır. Fiziksel özellikleri değişir. Isı alan maddelerde ayrıca şunlar gözlemlenir:a) Isınan maddeler hacmi büyür uzar ve genleşirler. Buna GENLEŞME denir.

b) Soğuyan maddelerin hacmi küçülür , boyları kısalır ve büzüşür. Buna BÜZÜLME  denir.

c) Sıvı maddeler kaynamaya başladığı, sıcaklığının sabit kaldığı noktaya  KAYNAMA NOKTASI denir. Her maddenin kaynama ve donma noktaları farklıdır.

d) Su 100 derece de kaynar ve 0 derecede donar , buz laşır. Buz 0 C dereceden sonra erimeye başlar. Sıvılar ısıtıldığında veya bulunduğu ortamdan ısı aldıklarında buharlaşarak gaz haline gelir . Bir süre sonra bardaktaki su tamamen gaz olup boşalır.

e) Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır , kütlesi azalır.

33.  Buz ısıtıldığında erir.    

34.Tuz ve şeker kontrolsüz olarak ısıtıldıklarında bozulmaya uğrar.

35.Toprak saf  madde değildir, karışımdır. Toprak pek çok madenini bir arada bulunduğu bir karışımdır.

36. Mum erir.      

37. Odun parçası yanar.

38.Ayran; yoğurt, su ve tuz ile hazırlanan bir karışımdır.

1-Saf (arı) madde : İçinde kendinden başka madde bulunmayan sadece tek cins tanecik bulunan maddelerdir. Elementler ve bileşikler olarak iki grupta incelenir.

Elementler tek cins atomlardan oluşan saf maddelerdir.

Bakır tencere ,  gümüş tel, alüminyum tas, demir, oksijen hidrojen helyum birer elementtir.

Bileşik  en az iki atomun birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Su (klorsuz saf su) , yağ, şeker, karbondioksit,  tuz, çamaşır suyu,

2-Karışım birden fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.

Örn :Süt, kola, ayran, gazoz, ekmek, kek, toprak, hava, cam, çimento,porselen, sıva harcı , klorlu içme suyu

*  Karışımın içindeki saf  maddeler karışım içinde özelliklerini kaybetmezler.  Eğer iki saf madde tamamen birbiri içinde tamamen ve aynı oranda karıştıysa böyle karışımlara HOMOJEN karışımlar denir. Eğer dengeli bir şekilde karışmadılar ise HETEROJEN  karışımlar denir.

ÖRN:  Çay ve şeker  karışımı (çözeltisi) :   homojen bir karışımdır. ( Karışımın her damlası aynıdır)

           Su - tebeşir tozu karışımı             :   heterojen bir karışımdır.( Karışımın her damlası aynı değildir.)

39.  Kahve, yağmur suyu, mürekkep gibi sıvı maddeler karışımdır. Hava ve gazoz karışımdır.

40.   Demir tozu, alüminyum, naftalin, şeker saf maddedir.

3- Çözelti  İki maddeden birinin diğerinin içinde dağıla-

gözden kaybolması ile  oluşan karışımlardır.41.Çay dolu bir bardağa bir kaşık toz şeker atıp karıştırıldığında içtiğimiz şekerli çay bir ÇÖZELTİ dir. Burada çay, şekeri ÇÖZMÜŞ, şeker ise ÇÖZÜNMÜŞ  tür.  Yani ;

                    çay suyu + şeker = çözelti    

    şeker = çözünen madde            çay suyu = çözücüÇözeltideki çözücü madde çok çözünen madde azsa böyle çözeltilere SEYRELTİK denir.

Çözeltideki çözünen madde çok ise o zaman buna DERİŞİK çözelti denir.

Örneğin bir küp şekerli çay  seyreltik , 3 küp şekerli çay ilkine göre derişik demektir.

Not :  Elektrolit , sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde demektir. Elektrolit Çözelti;  elektrik akımının iletilmesine yardım  eden  iyonları  bulunduran çözeltilerdir.  Bu tür çözeltiler  elektrik devresinde bağlandığında  akımın  iletilmesine  yardım eder.

Tuzlu su çözeltisi elektrik akımını iletebilen bir çözeltidir.Asit baz çözeltileri de elektrolittir.

42. Tuz su içinde karışınca çözelti oluşturur.Ancak en iyi çözelti şeker su çözeltisidir ve her damlası aynıdır.

43.Kum su içinde çözünmez yani kumlu su çözelti olmaz.Çünkü kum bir müddet sonra dibe çöker.

44.Tahta parçası, su içinde çözelti oluşturmaz.

45.Tebeşir tozu, su içinde çözelti oluşturmaz.

46.Çözeltilerde su buharlaşınca katılar dipte kalır.Sıvı + katı çözelti: tuzlu su, şekerli su , C sandozlu su

Sıvı + sıvı çözelti: kolonya,  su alkol

Sıvı + gaz çözelti : su hava , kola

Gaz + gaz çözelti : hava(oksijen-karbondioksit)*  Denizlerimiz tuzluluk bakımından farklıdır. Ekvatora en yakın ve güneşin en çok vurduğu denizler sürekli buharlaştığı için denizlerimizde tuzluluk artar derişik hale gelir. En tuzlu (derişik) deniz Akdeniz , sonra Marmara Denizi, en az tuzlu denizimiz ise Karadeniz’dir.

47. Doğa olayları maddeler üzerinde birçok etkiler yaratır.  Toprak ve kayaçların aşınmasını, çatlamasını parçalanmasına ve sürüklenmesine neden olur.   Rüzgarlar,  buzlanma, depremler, yağmurlar, seller ve ani ısı değişimleri  bu etkileri yapan en önemli doğa olaylarıdır. Ayrıca demirin paslanmasına da nemli hava neden olur.

48.Maddeleri birbirinden ayırmak için bazı yöntemler kullanılır. Maddeyi ayrıştırma yöntemleri şunlardır:

a) Süzdürme ve Yüzdürme (sudaki tahta parçaları ,su ve pirinç gibi..) Süzdürmede kullanılan araçlar süzgeç, ince tülbent, kağıt havlu, süzgeç kağıdı , gözenekli katmanlar , filtreler (sigara filtresi)

b) Mıknatısla Ayırma(Demir tozlarını ayırabilir)

c) Buharlaştırma   (tuz ve şekerli suyu ısıtırsak su buharlaşır,  tuz ve şeker dipte kalır)

d) Eleme  (un ve mısır, kum ve çakıl gibi…)

e) Ayıklama  (büyük taneli maddeleri küçük tanelilerden)49. Manyetik maddeler : Demir, çelik, nikel , kobalt gibi metaller mıknatısın çekebildiği maddelerdir. Böyle maddelere manyetik maddeler denir.

50. Damıtma : Sıvıların ısı yardımı ile buhar haline dönüştürülmesi ve buharın da yoğunlaştırılarak sıvı hale dönüştürülmesi ile gerçekleştirilen saflaştırma işlemi. (Çaydanlık kapağında oluşan sıvı damıtık sudur.)Her gün bir kez oku.                      RIDVAN BÜTÜN / 4-B Sınıf Öğr.

            Veli İmza  : ………………….

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Soluk Alıp Verme, Kanın Vücutta Dolaşımı Testi Çalışma Sayfası 3

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Soruları ve Cevapları Çalışma Sayfası

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Değişimi Değerlendirme Çalışma Sayfası 7

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Ünite Bulmaca

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kasların Yapısı, Çeşitleri, Görevi Konu Anlatımı ( Görselli - Özet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji İskelet ve Eklem Değerlendirme Çalışma Sayfası

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ses Özet Konu Anlatımı ve Testi 9

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Geçmişten Günümüze Aydınlatma Araçları Testi Çalışma Sayfası 2

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Çevremizdeki Işık Kaynakları Testi Çalışma Sayfası 3

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dolaşım Sistemi ve Nabız Çalışma Sayfası 1

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Cisim - Malzeme - Eşya - Alet, Madde ve Özellikleri Çalışma Sayfaları

4. Sınıf Fen ve Teknoloji İskelet - Kas ve Eklemler, Soluk Alıp Verme Çalışma Sayfaları

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık Testi 9

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Doğal ve Yapay Işık Kaynakları Boşluk Doldurma Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Doğa Olayları Maddeleri Değiştirir Çalışma Sayfası 8

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi Özet Konu Anlatımı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kütle Çalışma Kağıdı - Yaprağı 7

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Saf Madde ve Karışımlar Çalışma Sayfası - Yaprağı 4 ( 2 Adet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Isı ve Sıcaklık Çalışma Sayfası - Yaprağı 5 ( 2 Adet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Değişimi Çalışma Sayfası - Yaprağı ( 2 Adet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Çalışma Sayfası - Yaprağı ( 2 Adet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Özellikleri ve Halleri Çalışma Sayfası - Yaprağı ( 2 Adet )

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Halleri Çalışma Sayfası - Yaprağı 5

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Özellikleri Çalışma Sayfası - Yaprağı 6

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Özellikleri Çalışma Sayfası - Yaprağı 5

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Soluk Alıp Verme ve Kan Dolaşımı Özet Konu Anlatımı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji İskelet ve Kemik Etkinliği 3

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Destek ve Hareket Sistemi Kavram Haritası ve Afiş Örneği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji İskeletimiz ve Bölümleri Konu Anlatımı Sunusu

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Destek ve Hareket Sistemi Özet Konu Anlatımı 2

2012-2013 4.snf Fen Maddeyi tanıyalım özet - Etkinlik ve Testler 4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Etkinlik 4.sınıf MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÖZET BİLGİLERİ dosya açıklamasını indir, 2012-2013 4.snf Fen Maddeyi tanıyalım özet - Etkinlik ve Testler 4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Etkinlik 4.sınıf MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÖZET BİLGİLERİ dosyasını oku,2012-2013 4.snf Fen Maddeyi tanıyalım özet - Etkinlik ve Testler 4.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Etkinlik 4.sınıf MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÖZET BİLGİLERİ dosyasını ara, bul
Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket

Kuvvet ve hareket

1. Hareketli varlıkları gözleyelim

2. Varlıkların hareket çeşitleri

3. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

4. Kuvvet cisimlerin hareketini ve şeklini etkiler.

1. Hareketli varlıkları gözleyelim* Çevremizdeki varlıkların bazıları hareketli bazıları da hareketsizdir.

* Canız varlıklar hareketsizken canlı varlıklar hareketlidir.

* Bir cisim bulunduğu noktadan ayrılmıyorsa hareketsizdir.

* Bir cisim bulunduğu noktadan konum değişiyorsa hareketlidir.

* Sınıfta tahtaya kalkan öğrenci oturana göre hareketlidir.

* İnsanlar zamandan kazanmak için hareketli varlıklar icat etmişlerdir.

* Bunların en önemli olanı ise tekerleğin bulunmasıdır.

* Aynı hızla aynı yöne giden iki cisim hareketsizmiş gibi algılanabilir.

* Dünyanın hızının sabit olması bize hareket etmiyor muş gibi algılamamıza neden olur2. Varlıkların hareket çeşitleri

* Sınıf içerisinde tahtaya göre öğrencilerin bulunduğu yere konum adı verilir. Bu da kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

Hareket: bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi olarak tanımlanır.

* Bir cisim sabit kabul edilen bir noktaya göre bulunduğu yerden başka bir yere nokta ise son konum olarak adlandırılır.1 km = 1000m

1m    = 100cm

1 saat = 60 dakika

1 saat = 3.600 saniye* Duran bir cismin hızı sabittir. Yani sıfırdır.

* Hareketli cisimlerin hareketleri sırasında izledikleri yola yörünge denir.

* Bir cismin hareketini hızına ve yörüngesine bakarak iki türlü tanıyabiliriz.1. Hızına göre hareket çeşitleri:

a) Sabit hızlı hareketler:

Bir cismin hızı hareketi süresince değişmiyorsa, sabit hızlı hareket ediyor demektir.

Güneş sistemi buna en güzel örnektir.

Saatin akrep ve yelkovanı d a sabit hareket eden cisimdir.

b) Hızı değişen hareketler:

Hareket eden araçlar devamlı sabit hızla hareket edemezler.

Aşağıdan yukarıya doğru atılan top, kırmızı ışıkta durmaya çalışan araç yavaşlayan hareket eder.

Yere düşmekte olan top ce kırmızı ışıktan sonra hareket eden araç da hızlanan hareket ediyor demektir.

2. Yörüngesine göre hareket çeşitleri:

Düz yolda hareket eden araç ile elimizden düşen bardak doğrusal hareket etmiş olur.

Lunaparkta dönme dolap ve saatin akrep ve yelkovanı dairesel(çembersel)hareket etmiş olur.

Salıncağın yapmış olduğu hareket eğrisel harekettir.

Gezegenler ise güneş çevresindeki hareketleri elips şeklindedir.  Doğrusal hız                  eğrisel hareket                dairesel hareket                elips hareket

3. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

Günlük hayatımızda farkına varmadan birçok hareket yaparız.

Odanın kapısını açmada, televizyonun düğmesini kapamada bir hareket uygularız.

İtme ya da çekme şeklinde uygulanan cisim hareket eder.

Yerde duran bir cisme vurduğumuzda itme uygularız.

Ağır bir yükü kaldırmak için çekme uygularız.

Bir yelkenlinin hareket etmesi için rüzgâr itme kuvveti uygular.

Topu yukarı fırlatırken uygulanan kuvvet itme şeklindedir. Topun yere düşmesi ise yerçekimi kuvveti şeklinde oluşur.

Yünlü kumaşa sürülen tarak küçük kâğıt parçalarını kendine doğru çeker. Buna elektriksel kuvvet denir.

Gemi kayık ve vapur suya itme kuvveti uygular. Suyun ise cisimlere karşı uyguladığı kuvvet suyun kaldırma kuvvetidir.

Elimizden uçan balon hava ile itme kuvveti uygular. Buna havanın kaldırma kuvveti denir.

Hayatımızda itme ve çekme sıklıkla görülür.Not:

Hareketsiz bir cismin hareket etmesi için yeterince kuvvet uygulanmalıdır.

Bir cismi durdurmak için cismin ters yönünde kuvvet uygulamamız gerekir.

Varlıkları hareket ettirmek için uygulanan itme ve çekmeye kuvvet adı verilir.4. Kuvvet cisimlerin hareketini ve şeklini etkiler.

Her gün karşılaştığımız birçok olayın nedeni kuvvettir.

Teneke kutunun üzerine oturunca çökmesi

Bir yayı çektiğimizde yayın uzaması

Güneş sistemindeki gezegenlerin bir düzen içerisinde hareket etmesi.

Mıknatısların birbirini itmesi ya da çekmesi.

Bizle r kuvveti göremeyiz kuvvetin üzerindeki etkileri gözlemleyebiliriz.Kuvvetin Cisimlere Etkisi

Kuvvet duran cisimleri hareket ettirir.

Duran bir cismi hareket ettirmek için hareket ettiğimiz yönde kuvvet uygulamalıyız.

Kuvvet hareket eden bir cismi yavaşlatır ya da durdurur.

Hareket eden bir cismi durdurmak ya da yavaşlatmak için cisme ters yönde kuvvet uygulamalıyız.

Hareket eden cisimleri hızlandırır.

Hareket eden bir aracın hızını artırması buna en güzel bir örnektir.

Kuvvet hareketin yönünü değiştirir.

Kale direğine çarpan topun geri dönmesi.

Kuvvet cisimleri döndürür.

Cisimler uygulanan kuvvetin etkisiyle dönebilir.

Bisikletin tekerleğinin dönmesi.

Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir.

Kuvvet uygulanan hamurun şeklinin değişmesi buna güzel bir örnektir.

Not:

Duran cisimleri hareket ettirme, hareketli cisimleri durdurma, hareketin yön ve hızını değiştirme, cisimleri döndürme ve şekil değiştirme gibi etkileri vardır.

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket ödevi,, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket fotokopi, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket indir, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği indir,4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket boşluk doldurma, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği boşluk doldurma, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket doğru yanlış ödevi, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği doğru yanlış ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket yaz, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği yaz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket ara, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket bul, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket konu tekrarı, Fen 4 Kuvvet ve Hareket Etkinliği konu tekrarı,
Devamını Oku...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses

IŞIK VE SES KONU ÖZETİ

KONULAR

A. IŞIK

B. SES

A. IŞIK

Işık ve Işık Kaynakları

Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız. Gündüz etrafımızı görmemizi sağlayan ışık Güneş'ten gelir. Güneş, doğal bir ışık kaynağıdır. Geceleri ise yapay ışık kaynakları kullanarak çevremizi aydınlatırız.

Işık üreten maddelere ışık kaynağı denir. Kendiliğinden ışık yayan kaynaklar doğal ışık kaynağı, insan yapımı kaynaklar ise yapay ışık kaynağı olarak adlandır

Teknoloji geliştikçe çok çeşitli ve gelişmiş aydınlatma araçları bulunmaktadır. Maçlarda kullanılan spot lambalarI ve halojen lambalar bunlardan bazılarıdır.

Işık Nasıl Yayılır ?

Işık doğrular boyunca yayılır. Yani doğrusal bir yol izler. Serhan'ın yaptığı deneyde ışığın başlangıcı fenerdir. Diğer ucu ise bir engelle karşılaşmadığı sürece yoluna devam eder. Serhan'ın çizdiği, gerçekte olmayan ışığın izlediği yolu gösteren bu çizgiye ışık ışını denir.

Araba farından çıkan ışık ışınlarının, Güneş ışınlarının doğrular boyunca ilerlediğini her gün gözlemleriz.

Bir engelle karşılaşmadığı sürece ışık ışınları her yöne yayılır.

Işığın Maddelerden Geçişi

Işık yayılırken içinden geçemediği cisimlerle karşılaşırsa yoluna devam edemez. Bu cisimler taş, demir gibi ışığı geçirmeyen cisimlerdir. Işık havada her yöne yayılır. Hava ışığı geçirir. Bu nedenle Güneş ışınları çevremizi aydınlatır. Bazı cisimler de ışığı tam olarak geçirmez. Yarı yarıya geçirir.

Işığı geçiren cisimler saydam olarak adlandırılır.

Işığı az geçiren cisimlere yarı saydam cisim denir.

Işığı hiç geçirmeyen cisimler ise saydam olmayan ya da opak olarak adlandırılır.

Gündüz güneş ışığının evi aydınlatması için saydam bir madde olan cam kullanılır.Gölge Oluşumu

Işık, yayılırken saydam olmayan bir cisim ile karşılaşınca cismin arkasına ulaşamaz. Bu nedenle saydam olmayan cisimlerin arkasında karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denir.

Bir cismin gölgesi kendisine benzer. Cisimlerin gölgelerini bir ekran üzerine düşürebiliriz.

Gölge oluşumu cisimlerin şekline ve büyüklüğüne bağlıdır. Çiçeğin gölgesi çiçek şeklindedir. Büyük cismin gölgesi de büyük olur.Not: Gölge oluşumu ışığın doğrusal yolla yayıldığının bir kanıtıdır. Işık doğru boyunca yayılmasaydı gölge oluşmazdı.Farklı Gölgeler

Saydam olmayan bir cisme iki ışık kaynağından ışık gönderilirse iki gölge olur.

Cisme daha yakın olan ışık kaynağının etkisiyle oluşan gölge açık, diğeri ise koyudur.

Bu gölgelerden koyu olanı tam gölge, açık olanı ise yarı gölge olarak adlandırılır.

Cisme farklı yönlerden ışık geldiğinde cismin her iki yanında gölge oluşur.

Gölgeler, ışığın geldiği yönün tersi yönde oluşur.

Bir ışık kaynağının her iki yanına konulan opak cisimlerin, ışık kaynağının bulunduğu yerin tersi yönde gölgeleri oluşur.Güneşin Oluşturduğu Gölgeler

Dünya'mız kendi etrafında dönerken gün içinde Güneş farklı yerlerde bulunur. Sabah ve akşam saatlerinde Güneş yere yakın görünür. Öğle ise Güneş en tepededir.

Güneş'in konumuna göre cisimleri gölge uzunlukları da farklı olur.

Güneş'in günün farklı saatlerinde farklı uzunlukta gölgeler oluşturmasından yararlanılarak güneş saati yapılmıştır.

Sabah Güneş ışınları eğik geldiği için uzun gölgeler olşur. Gölge batı yönüne doğru uzanır.

Öğle Güneş ışınları dik geldiği için kısa gölgeler oluşur.

Akşam Sabah olduğu gibi eğik gelen ışınlar uzun gölgeler oluşturur. Gölge doğu yönüne doğru uzanır.Küçük kürenin gölgesi büyük kürenin üzerine düşer. Bu gölgelerden biri küçük ve koyu diğeri ise büyük ve açıktır. Yukarıdaki düzenekte büyük küreyi Dünya, küçük küreyi Ay ve ışık kaynağını Güneş olarak düşünürsek Güneş tutulmasını göstermiş oluruz.

Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken belirli zamanlarda Güneş ile Dünya arasına girer. Bu şekilde Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuya geldiğinde güneş tutulması meydana gelir.

Şekilde I ile belirtilen bölgede tam gölge oluşur. Güneş görülmez. II ile belirtilen yerlerde ise yarı gölge oluştuğu için etraf tümüyle kararmaz. Tam güneş tutulması yalnızca I ile belirtilen bölgede yaşayan insanlar tarafından izlenebilir.

Güneş tutulmasında Ay, Güneş'e Dünya'dan daha yakındır.Ay Tutulması

Ay tutulmasında ise Dünya, Güneş'e Ay'dan daha yakındır. Dünya'mızın etrafında dolanırken Ay bazen Dünya'nın gölgesi içinde kalır. Bu olaya ay tutulması denir. Ay tutulması ancak gece yaşanan yerlerdeki insanlar tarafından gözlemlenebilir.B. SES

Ses Kaynakları

Ses üretebilen varlıklara ses kaynağı denir.

Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere 2 şekilde ele alınır.

Doğal Ses Kaynakları : Kuş, kedi, köpek, insan ..vb

Yapay Ses Kaynakları : Piyano, radyo, flüt …vb.

Ses Nasıl Oluşur?

Bir flütten ses çıkarabilmek için üfleriz. Flütün içindeki hava deliklerden çıkarken titreşir ve ses oluşur, insanlar konuştuğunda ise ciğerlerimizden gelen hava ses tellerini titreştirir. Böylece ses çıkarmış oluruz.

Ses, bir cismin titreşmesi ile oluşur.

Kaynağından çıkan ses, dalgalar hâlinde etrafa yayılır ve biz bu sesleri duyarız.Sesin Yayıldığı Ortamlar

• Tuna, bir çanı sallayarak ses çıkardı. Çandan çıkan sesi hem kendisi hem de kardeşi işitmiştir.

Sonuç: Ses havada yayılır.

• Çanı su dolu kabın içine daldıran Tuna çanı salladı. Oluşan sesi ikisi de duyabilmişti.

Sonuç: Ses sıvı ortamlarda yayılır. Yunuslar gibi denizlerde yaşayan canlılar suda ses çıkararak haberleşirler.

• Tuna, kardeşini diğer odaya göndererek kapıyı kapattı. Çanı sallayarak ses oluşturdu. Kardeşi yanına gelerek sesi duyduğunu söyledi.

Sonuç: Ses katı ortamlarda yayılır.Ses Nerelerde Yayılmaz?

Havası boşaltılan fanusun içine konulan radyonun sesini duyamayız.

Ses, havasız ortamlarda yayılmaz. Bu nedenle Güneş'te oluşan patlamaları duyamayız.

Oysa Güneş'in ışığı Dünya'mıza ulaşır. Işık, havasız ortamda yayılır.

İçinde hava olan fanusun içindeki radyonun sesini duyabiliriz.

Ses, maddesel ortamlarda yayılır. Uzayda hava olmadığı için ses yayılmaz.Farklı Maddeler Farklı Sesler Üretir

İlke, masanın üzerindeki eşyalara kaşıkla vurarak farklı sesler oluşturdu.

Çelik tencereden çıkan ses diğer cisimlerden çıkan sesten daha güçlüydü.

Şiddeti en az olan ses plastik toptan çıkmıştı.

Vazodan çıkan ses, karton kutudan çıkan sesten daha ince ve güçlüydü. Aynı büyüklükteki cam ve plastik bardaklardan da farklı sesler çıkmıştı.

Farklı maddelerden yapılan cisimler farklı sesler oluşturur.

Doğa, topunu halı, tahta ve beton zeminlerde sektirerek çıkan sesleri karşılaştırdı.

Aynı ses kaynağı kullanılarak farklı maddelerden oluşan ortamlarda farklı sesler elde edilir.

Ses Kaynaklan Aynı, Ortamlar Farklı

Onur, boş bir kutunun içine kum doldurup ağzını iyice kapatarak bir marakas yaptı. Marakası havada sallayarak çıkan sesi dinledi. Daha sonra marakası su dolu kovanın içinde sallayarak ses çıkardı.

Marakasın çıkardığı sesler havada ve suda farklı işitilir.

Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda birbirinden farklı işitilir.

Ses Hangi Ortamda Daha Hızlı Yayılır?

Denizde yüzerken daldığımızda dalgaların sürüklediği taşların sesini duyarız. Sürüklenen taşların sesini suyun dışında iyi duyamayız. Suyun içindeyken bu sesi daha iyi duyarız.

Ses, suda havadan daha hızlı yayılır.

Demir bir boruya çubukla vurduğumuzda boruya kulağını dayamış olan bir arkadaşımız çıkan sesi hemen duyar. Bu ses, havada ve suda bu kadar hızlı yayılmaz.

Ses, katı maddelerde sıvılardan daha hızlı yayılır.Ses Yalıtımı

Yün, pamuk, plastik, köpük, cam yünü gibi maddeler sesi az iletir. Ses yalıtımı, sesin yayılmasının önlenmesidir. Ses yalıtımında yukarıda sözü edilen maddeler gibi sesi az ileten maddeler kullanılır.

Ses bulunduğu ortama göre yayılır.

insanlar, sesin bu özelliğinden yararlanarak ses yalıtım malzemeleri yapmıştır. Binalarda katlar arasına ve binanın duvarlarına köpük, lastik vb. maddeler konularak sesin diğer katlara yayılması ve dışarıdaki seslerin içeri girmesi önlenmiş olur.

Teknoloji geliştikçe ses yalıtımında da gelişme olmuştur. Maddesel ortamlarda yayılan ses, havasız ortamlarda yayılmaz. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan, aralarındaki hava

boşaltılmış çift camlar çok iyi ses yalıtımı sağlamaktadır. Böylece dış ortamdaki sesin iç ortama girmesi engellenmiş olur.

Uçak, araba, otobüs gibi taşıtlarda motorun sesi gürültüye neden olur. Bu gürültünün ve taşıtlar ilerlerken çıkan sesin yolcuları rahatsız etmemesi için taşıtlarda da ses yalıtımı yapılır.

Egzozlara takılan susturucular da bu amaçla kullanılır.Sesin Yaşamımızdaki Yeri

İlk insanlar iletişim kurarken çeşitli sesler çıkarıyorlardı. Daha sonra anlamlandırılmış sözlerle konuşarak anlaşmaya başladılar.

Bazı hayvanlar da birtakım sesler çıkararak iletişim kurar. Balina ve yunuslar özel sesler çıkararak anlaşır.

Ses, konuşmanın yanında birçok alanda uyarı amaçlı kullanılır.

• Biri bizi aradığında ya da mesaj gönderdiğinde telefonumuz uyarı sesi verir.

Arabayı kullanan sürücüler herhangi bir tehlike anında yayaları ya da diğer taşıt sürücülerini uyarmak için korna çalar.

• İtfaiye, ambulans gibi araçlar gideceği yere kısa sürede ulaşmak için uyarı sesi çıkarır.

• Birçok iş yeri ve evlerde bir yangın durumunda insanları uyarmak için ısı ve dumana karşı duyarlı yangın alarm sistemleri

kullanılır. Bu sistemler güçlü ses çıkararak bizi uyarır.

• Günümüzde kullanılan bazı taşıtlar da kapı açık kaldığında, emniyet kemeri takılmadığında, farlar açık unutulduğunda sesli uyarı sinyali vererek sürücüyü uyarır.

• Bazı elektronik aletler yaptığı iş sona erdiğinde ses çıkararak uyarı verir. Örneğin, bazı fotokopi makineleri belirtilen sayıda fotokopi çektiğinde uyarı sesi verir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SES

İnsanoğlu önce sesin tellerde iletimini başardı.

Bunu Graham Bell adlı bilim adamı başarmıştır. Telefonun icat edilmesinden sonra radyo ve telsiz de sesin iletiminde kullanılmıştır.

Sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağlayan fonograf icat edildi. Thomas Edison tarafından icat edilen bu alet, sesin kaydı ve dinlenmesini sağlayan birçok aygıtın gelişmesinin başlangıcı olmuştur.

Sesler plak üzerine kaydedildi. Plaklara kaydedilen sesler gramofon denilen aygıtla dinleniyordu. Gramafonda bir kol çevrilerek, sıkışan yay plağı döndürüyordu.

Ses ve görüntüyü birlikte kaydedebilen video kameralar geliştirildi. Kasetlere görüntünün yanında ses de kaydedildi.

Fonograf gibi sesin kaydedilmesini ve dinlenmesini sağlayan kasetçalar kullanılmaya başlandı. Ses, kasetlerdeki şeritlere kaydediliyor ve kasetçalarda dinlenebiliyordu.

Plaklara kaydedilen sesin dinlenmesi için elektrik ya da pille çalışan pikaplar geliştirildi.

Günümüzde ses ve görüntüler CD ve DVD'lere kaydedilmektedir. Bunlar hem daha çok hem de daha kaliteli ses ve görüntü kaydetmektedir.Ses İle İlgili Meslekler

Sesin kaydedilmesi ve dinlenmesini sağlayan elektronik cihazların yapımında elektronik mühendisleri görev yapar.Sinema ve TV filmleri, birçok televizyon ve radyo programında sesin kaydı ve düzenini sağlayan görevliler ses yönetmenleridir.

Sesin şiddetini yükselten mikrofon gibi aletlerin kullanımı, sinema, tiyatro, konferans salonlarında ve konserlerde ses düzeninin sağlanması için bu alanda uzman kişiler görevlendirilir.

Gürültü, Sağlığımızı BozabilirRahatsızlık veren seslere gürültü denir. Çevre kirliliği olarak da adlandırılan gürültünün sağlığımıza birçok olumsuz etkisi vardır.

• Kalıcı ve geçici işitme kaybı,

Stres,

Mide hastalıkları (Ülser, gastrit vb.

Dolaşım sistemi bozuklukları gibi rahatsızlıklar bunlardan bazılarıdır.Işık ve Ses Arasındaki Farklılıklar

Işık Ses

Madde olmayan ortamlarda da yayılır. Katı, sıvı, gaz ortamlarda yayılır.

Opak maddelerden geçemez. Havasız ortamlarda (boşlukta) yayılmaz.

Doğrular boyunca yayılır. Opak maddelerde de yayılır.

Doğrusal bir yol izlediği için daha hızlı yayılır. Yayılırken doğrusal bir yol izlemez.

Benzerlikler

Ses de ışık gibi enerji türüdür. Her ikisi de her yöne yayılır, kirliliğe neden olur. Etkileri farklı olmasına rağmen ikisinin de yol açtığı kirlilik sağlığımızı ^olumsuz etkiler. Teknolojik gelişmeler iki enerji türünün de etkisini artırmıştır.

4. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Işık, Ses, 2013,konu,anlatımı,özet
Devamını Oku...
 
Copyright (c) 2010 aygunhoca
Sponsored by : Fastoyun